středa 29. února 2012

Uplacená volba děkana?

V médiích se objevila fáma o tom, že prý dr. Pospíšil uplácel studentské senátory, aby ho zvolili děkanem plzeňské právnické fakulty. Jaká jsou fakta?

úterý 21. února 2012

Vědecký výkon FPR - když se stavebnice rozebere na součástky

K napsání tohoto příspěvku mne ponouklo vystoupení Jakuba Siváka v České televizi, při kterém hájil vědecký výkon Fakulty právnické ZČU a říkal např. „Co se vědecké činnosti týče, tak tu lze rovněž dohledat ve veřejných datech… To, že je dostatečná, soudím podle toho, že každá ta vědecká publikace dostává jakýsi počet rivových bodů, a pokud si uděláme tabulku počtu těch bodů právnických fakult v České republice, tak my jsme předposlední, jsme třetí, čili nejsme poslední.

pátek 3. února 2012

Standardy Akreditační komise k personálnímu zabezpečení magisterského studijního programu a Fakulta právnická ZČU

Rektorka ZČU požádala Fakultu právnickou, aby jí předložila analýzu personálního zabezpečení svých studijních programů. Je to celkem překvapivý krok, myslel jsem si totiž, že tato analýza byla již provedena a vedení ZČU s ní bylo před podáním žádosti o reakreditaci seznámeno. Alespoň na to lze usoudit z předchozích vyjádření chválících podobu akreditační žádosti. Já mohu vycházet toliko z dostupných veřejných zdrojů, ale pokusím se zdokumentovat, proč je nejspíše personální zabezpečení jedním z hlavních problémů současného stavu fakulty.

středa 25. ledna 2012

Omezení samosprávy vysokých škol. Opravdu? Aneb co to je ta Rada vysoké školy?

Někteří představitelé vysokých škol brojí proti předloženému návrhu věcného záměru vysokoškolského zákona. Vytýkají mu řadu věcí, např. likvidaci samosprávného charakteru akademické obce, omezení vlivu studentů na rozhodování na vysokých školách, přetváření veřejných vysokých škol na instituce řízené politiky apod. Objevují se i účelové dezinformace (např. zde se upozorňuje na to, jak je návrh terminologicky zmatený a za příklad se udává věta „Student, který má přerušené studium, není studentem.“, jenže žádná taková věta v návrhu není…).

pátek 20. ledna 2012

Co prozrazují výsledky příjímacího řízení do ak. roku 2011/2012?

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu na právnické fakultě je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Vedle toho mohou fakulty stanovit další podmínky přijetí ke studiu týkající se  určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy apod. Tyto se pak zpravidla ověřují přijímací zkouškou nebo jiným způsobem.

pondělí 16. ledna 2012

Alternativní program kandidáta na děkana

Na webových stránkách fakulty byly zveřejněny programy kandidátů na děkana. Veřejnosti však zůstalo utajeno, že jeden z kandidátů měl původně zcela jiný program, který mu však PR specialisté rozmluvili se slovy: „Bože, to se chcete nechat popravit?“. Jak tento program vypadal? S čím chtěl kandidát zaujmout? To může nyní veřejnost posoudit sama, neboť fragmenty programu se uchovaly v nalezeném notebooku (spolu s dalšími dokumenty, např. se seminární prací pravděpodobně studentky prvního ročníku na téma vlastnické právo).

pátek 2. prosince 2011

Rezignace děkana Růžičky - ohlédnutí

Děkan Růžička se rozhodl rezignovat. Ze zdravotních důvodů. Další střípek do mozaiky dění kolem Západočeské univerzity v Plzni a její Fakulty právnické. Lze spekulovat, co se skrývá za zdravotními důvody, resp. co je způsobilo. Média vesměs nabízejí souvislost s kauzou Diag Human. Ale to ví nejspíš jen sám prof. Růžička.